Regulamin

I. Postanowienia ogólne

Platformę internetową działająca pod adresem https://emarksklep.colop.pl/ prowadzi COLOP Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bytomiu przy ul. Smolenia 16, wpisana przez Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach do Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000122812, NIP 626-000-34-70, REGON 005929835 (w dalszej części COLOP Polska).

 1. Platforma internetowa prowadzi sprzedaż wybranych towarów znajdujących się w ofercie COLOP Polska za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Złożenie zamówienia zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień. COLOP Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w warunkach Regulaminu. Zmiany te będą obowiązywać od chwili opublikowania ich na niniejszej stronie.
 3. Prawidłowa rejestracja potwierdzana jest wiadomością elektroniczną przekazaną na podany w formularzu adres e-mail Klienta.

II. Składanie zamówień

 1. Zamówienia w platformie internetowej można składać przez całą dobę.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
 3. Zamówienie jest realizowane w ciągu 3 dni roboczych. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku.
 4. W przypadku wyboru formy płatności "przedpłata" zamówienie jest realizowane w ciągu 3dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia.
 5. Zamówienie złożone w dni wolne od pracy będzie zrealizowane w pierwszym dniu roboczym.
  a) Terminy realizacji zlecanych usług są ustalane indywidualne.
 6. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta. Potwierdzenie zawiera informacje o zamówionych towarach.
 7. Domówienia do złożonych zamówień traktowane będą jako osobne zamówienia.
 8. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w ofercie platformy internetowej są cenami brutto i są wiążące od momentu złożenia zamówienia.
 9. Emarksklep.colop.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jednakże zmiany te nie mają wpływu na realizację zamówień złożonych przed dokonaniem tych zmian, chyba że są wynikiem błędu. Wtedy zamówienie zostaje anulowane a osoba kupująca zostaje poinformowana o anulowaniu zamówienia i zwrocie pieniędzy na konto.
 10. Do ceny towaru należy doliczyć podatek VAT oraz koszty przesyłki, z zastrzeżeniem ust. II pkt. 12 niniejszego Regulaminu.
 11. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:
 1. przelew on-line za pośrednictwem platformy Przelewy24, udostępniającej automatyczne płatności przelewami on-line z ponad 144 banków w Polsce, zabezpieczone certyfikatem bezpieczeństwa SSL EV oraz spełniające rygorystyczne wymogi standardu PCI DSS LEVEL 1 gwarantując maksymalną ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną
 2. płatność kartą płatniczą za pośrednictwem platformy Przelewy24, spełniającej rygorystyczne wymogi standardu PCI DSS LEVEL 1, gwarantującej szybkie, proste i przede wszystkim bezpieczne transakcje przy użyciu kart płatniczych takich jak: Visa Classic, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, PBK, JCB American Express.

Klient ma czas do 30 dni na opłacenie zamówienia, chyba że przeszedł już na stronę Przelewy24 z finalizacją transakcji. Wówczas ma 15 minut na opłacenie przelewu.

 1. Przesyłki dostarcza się za pośrednictwem firmy kurierskiej General Logistics Systems Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 2. Zamówienie złożone przez Klienta na kwotę poniżej 300 PLN brutto, wysyłane jest na koszt Klienta (do minimum liczone są również usługi). Koszt wysyłki zostanie uwzględniony w treści faktury VAT wystawionej przez COLOP Polska.
 3. Zamówienie złożone przez Klienta na kwotę powyżej 300 PLN brutto, wysyłane jest na koszt COLOP Polska.
 4. Klient otrzymuje wiadomość sms z informacją o numerze paczki.

III. Brak towaru

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie COLOP Polska. W przypadku braku zamówionego towaru - Klient zostanie o tym powiadomiony przez pracownika Biura Obsługi Klienta w dniu, w którym zostało złożone zamówienie.

IV. Reklamacje

 1. Wysyłane produkty pakowane są w kartony zabezpieczone taśmą z logotypem COLOP. Klient odbierający produkty jest zobowiązany sprawdzić czy przesyłka dotarła w stanie nienaruszonym - w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu przesyłki należy wypełnić protokół reklamacyjny w obecności kuriera i przefaksować go na nr 32 388 70 36 lub przesłać skan protokołu na adres office@colop.pl. Protokół reklamacyjny dostępny jest u kuriera firmy spedycyjnej.
 2. Jeśli w przesyłce dostarczonej przez spedytora w stanie nienaruszonym Klient stwierdzi rozbieżności prosimy o zgłoszenie reklamacji. Reklamacje należy składać WYŁĄCZNIE telefonicznie do Biura Obsługi Klienta do 7 dni od momentu otrzymania przesyłki.
 3. Każde zgłoszenie reklamacyjne otrzyma swój numer, którym należy posługiwać się w korespondencji dotyczącej reklamacji oraz którym należy oznaczyć paczkę jeśli w procesie reklamacji dojdzie do zwrotu towaru.
 4. Reklamacja ilościowa jest rozpatrywana w dniu jej telefonicznego zgłoszenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji ilościowej towar jest niezwłocznie wysyłany do Klienta na koszt Sprzedającego.
 5. Reklamacje jakościowe będą rozpatrywane indywidualnie.
 6. Firma COLOP Polska sp. z o. o. niezwłocznie poinformuje odbiorcę na piśmie lub telefonicznie o decyzji i sposobie załatwienia reklamacji.
 7. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. 

V. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a COLOP Polska. Udostępnianie istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje przez doręczenie Klientowi - wraz zamówionym towarem - faktury VAT lub paragonu.
 2. W razie ewentualnych sporów powstałych w związku z zawartą umową - sądem właściwym do ich rozpoznania jest sąd siedziby lub miejsca zamieszkania strony pozwanej.
 3. COLOP Polska zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i w związku z tym umożliwia swoim Klientom wgląd w swoje dane, ich poprawianie oraz żądanie zaprzestania ich wykorzystywania. Wszelkie uwagi na temat swoich danych prosimy kierować na adres: postmaster@colop.pl
Opublikowano: